Relaximage
Navigation Tree Het Licht van Gebed Religie Persoon & Kunst Partner Websites


Brahma is de Alschepper
Veel mensen die nog niet zo thuis zijn in religie en godsdienst weten vaak ook niet wat ze kunnen bidden,
of welke woorden ze moeten kiezen. Ze kunnen zich afvragen of je wel eerlijk over je gevoelens mag zijn in gebed.
Ze twijfelen of er wel een macht is die hen hoort.

Om te bidden heb je alleen een mond nodig, en een beetje wijsheid over wat je leven mist.
Heb je vaak twijfels of onzekerheden dan is dat een onderwerp voor gebed.
Ben je vaak bang voor mensen of bepaalde dingen.
Of mis je een beetje diepgang in je leven.
Alles waar een mens mee zit, of aan problemen heeft is een onderwerp.

Op deze pagina vind je een reeks gebeden, over allerlei onderwerpen.
Vind je een bepaald onderwerp interessant, dan is het natuurlijk goed om ook zelf woorden te vinden of te varieren.
Ik wens de lezer veel vruchtbaarheid toe met gebed.
Bidden mag natuurlijk overal en altijd. Zo lang je geen mensen schaadt. Immers de normale omgangsregels blijven van kracht.


Zoals de Alschepper, elk gebed hoort, en ook
bij verwijzing zijn naam noemt.

Zoals de Alschepper volgens slechte mensen
alleen de gebeden hoort zonder te zien
welke beweegreden ervoor is.

Zoals de Alschepper, ook als hij maar genoemd wordt
zijn genade schenkt.

Zoals de Alschepper, alle gebeden die je aan andere
goden en machten kan richten ook aan hem kan richten.

Zoals de Alschepper voor mannen vrouwelijk is,
en voor vrouwen een mannelijke godheid is.

Zoals de Alschepper androgyn is, geen
voortplantingsorgaan heeft.

Zoals de Alschepper,
zijn gebedsverhoring zo hoogstaand doet,
dat de adepten soms vertwijfeld zijn,
dat hij niet ingrijpt.

Zoals de Alschepper bij genade,
ook gebeden aan andere goden gunt.

Zoals de Alschepper,
boven iedere godheid staat.
Van de aardegodin gaia tot de hindugodin; Gayatri.
Van de zon, surya tot krsna die boven velen staat.

Zoals de Alschepper, zelfstandig is,
en zijn genade uit eigen kracht gunt.

Zoals de Alschepper, geen rituelen kent,
geen speciale voorwaarden, waardoor
als men hem denkt verworven te hebben,
hem toch kan verliezen.

Zoals de Alschepper, als men met hem in gesprek
is, zijn genade van het antwoord in eens kan terugtrekken.

Zoals de Alschepper, ieder van zijn getrouwe adepten
een waardevol teken geeft, dat voor hen genade toont.

Zoals de adepten die getrouw zijn, ooit beloond
zullen worden, uit een genadelijke bron die nooit herkend werd.

Zoals de adepten, steeds groeien in toewijding,
waardoor alle goden en godinnen in verbazing
hun genadeblijken schenken.

Zoals de adepten, die zijn genade verlangen,
worden beloond met dure requisieten, en belangrijke
voorbeelden.

Zoals de adepten, door overgave hun geloof bevestigen,
verkrijgen de vrede die door iedere religie een teken geven.

Zoals de adepten, bij overgave, hun eigen wensen verliezen,
en alleen voor Hem leven.

Zoals de adepten, als zij alleen met Hem een relatie willen,
de genade verkrijgen, van vrede en geluk.
Immers wie is hoger dan Hem,
Immers welke relatie kan niet geschonden worden.

Zoals adepten die in angst tot hem bidden,
en zelfs de demonen zijn antwoorden doorgeven.

Zoals de adepten bij vertwijfeling tot Hem bidden,
en zij iedere keer een ander antwoord krijgen,

Zoals adepten die anderen horen tot overgave te komen,
en twijfelen over de schoonheid van de Alschepper,
En geen antwoord komt zonder vraag.

De Alschepper, die alleen zijn getrouwen antwoord geeft,
en voor ieder ander verborgen blijven,
achter de schaduw die de zon op hem legt.

De Al-Schepper, zijn genade ons vertrouwen.
De Al-Schepper, zijn religie, is gebed,
zonder rituelen, zonder voorafgestelde geboden.
zonder voorafgestelde genade.

De Al-Schepper, toch heeft hij strenge regels,
toch heeft hij strenge geboden,
Waar zijn adepten niet buiten treden.
Waar zijn getrouwen, binnen blijven.

De Al-Schepper, zonder rituelen,
schenkt hij toch zijn genade.
Als een gesprek dat eeuwig blijft duren.
Als een gesprek dat duurt tot in eeuwigheid.

De Al-Schepper,
de adepten krijgen zijn genade belooft,
tot in de eeuwen, tot in de eonen.
Toch blijft hij onzichtbaar, voor
het gewone leven.


Alschepper ik geef mijn leven aan u.

Alschepper, u accepteer ik als mijn verlosser

Al-schepper
Schenk mij uw licht om in mijn leven wijsheid te vinden.

Al-schepper
Schenk mij inzicht in mijn eigen leven.
Schenk mij bescherming
Schenk mij genezing

Al-schepper
Ik vraag u om raad
Ik vraag u om hulp

Alschepper ik geef mijn leven aan u

Al-schepper, zo ik kwaad heb gedaan
Schenk mij straf en boete opdat ik in uw
Koninkrijk weer kan zijn

Al-schepper, Schenk mij uw genade
Ook als ik dreig af te dwalen van uw regels

Al-schepper Ik zou een onderdaan van u willen zijn
Al-schepper
Ik zou burger willen zijn in uw koninkrijk

Al-schepper
een dienaar van u wil ik zijn
Al-schepper
Schenk mij uw genade en bescherming

Al-schepper
Oordeel mij, mijn leven, mijn ziel

Al-schepper
Schenk mij een roeping en taak


Oh Alschepper ik vraag uw invloed in deze wereld,
Zowel in de regering als de hoogste plaatsen in de hierarchie

Oh Alschepper, oordeel onze wereld en schenk ons genade als wij die in uw ogen waard zijn

Oh Alschepper, bescherm onze wereld tegen het kwade. Bescherm onze mensheid.
Oh Alschepper, Bescherm de goeden in onze wereld. En ook de zwakkeren


Al-Schepper,
De ontwerper van deze weblog vraagt u om bescherming, genade en voorspoed
De ontwerper vraagt om een roeping of levenstaak
De ontwerper vraagt om een goed en nuttig leven
De ontwerper vraagt om lezers en boeken die verkocht worden
De ontwerper vraagt om u genade voor deze zaken en uw hulp
De ontwerper vraagt om wijsheid en uw licht in het schrijven van boeken

Al-schepper

Vereerde Alschepper; Gun mij de genade van uw licht.
Gun mijn websites, de ogen die zien, de oren die horen en de ziel die verstaat
Gun mijn boeken, de lezers die zoeken,
de lezers die het goede wensen,
en de lezers die ze kopen
Gun mij de genade dat uw wegen groter zijn dan de mijne,
en mijn acceptatie om ze te aanvaarden.
Ook als mijn wensen maar klein en onbeduidend zijn in licht van uw genade.

Alschepper;
Gun mij uw genade
Gun mij inkomen om te leven en te werken


Alschepper, schenk mij wat u goed voor mij vind en wat u wil geven
Alschepper, Schenk mij uw genade en bescherming
Alschepper, Schenk mij het licht van wijsheid en kennis
Alschepper, Schenk mij vrede en tevredenheid
Alschepper, Schenkt mij voorspoed en welvaart
Alschepper, Werken voor rijkdom en faam, kan ten koste gaan van anderen,
Maar het in gebed tot u wensen is geen eigen belang en
geen werk ten koste van hen die weinig hebben.


Alschepper, uw genade gaat mijn inzicht en wens te boven.
alschepper, leer mij uw licht in mijn leven te aanvaarden zonder eigen belang ermee te wensen.
Alschepper, Schenk mij wat u goed voor mij vind, ook als mijn wil tegenstand biedt.
Alschepper, Schenk uw licht in mijn leven, ook als zij mij verblindt.
Zoals heel vroeger de Tempelwachters,
dagen vulden met de gebedshouding.
Zoals in het hindoeisme, en het katholieke geloof
als houding bekend is.

Zoals heel vroeger de tempelwachters,
door stil gebed, en durende aandacht aan
de goddelijke macht, voor de samenleving
werkten.

Zoals de tempelwachters, als beeldjes
bij ons bewaard zijn gebleven.

Zoals een gebedstaak, de adept
van uur tot uur, in gebed blijft.

Zoals een tempelwachter leert,
spreken is zilver en zwijgen is goud.
en sommige problemen, alleen
door zwijgend gebed een vorm krijgt.

Tempelwachters, als beeldjes het voorbeeld
geven dat gebed een functie is,
in de religieuze samenleving.

Met gevouwen handen in aandacht
tot de Alschepper,
zowel met woord als zonder woord.
immers een titel als alschepper,
heeft altijd impliciet meer betekenis
als woorden kunnen vormen.

Zoals je leven als een instrument
geven aan de Alschepper, als een
teken om eigendom te worden,
en als instrument verder te leven

Dat Brahman,
bescherm mij en de mijnen.
Neem in uw genade mij en de mijnen.


Alschepper bescherm mij,
gun mij een goed en lang leven,
gun mij goede gezondheid.
Schenkt mij uw ondersteuning.
Neem mij in uw genade


Zoals het gebed dat je je
aan de Alschepper wil overdragen
Het als een sprong in het diepe voelt.
Bastiaan Site Map