Relaximage
Navigation Tree Het Licht van Gebed Religie Persoon & Kunst Partner WebsitesEen Hymne aan de Alschepper,

De Alschepper in zijn functie schenkt
hij rol en bedoeling aan de mens.

Hij is voor de man, als een vader,
Hij is voor de vrouw, als een moeder,

Hij is voor een kind,
een leraar van grote wijsheid.

Hij is voor de adept
bij grote voorbeeld.

Hij is voor ieder mens,
een raadgever van verstand.

Voor de kloosterling,
is hij als een bewaker van gebod.

Voor de priester,
is hij als een boek vol wijsheid.

Voor de dominee,
is hij als een vraag van gebed.

Voor mij is hij,
zonder gender, zonder geslacht,
zonder vorm, zonder naam,
Regerend uit de hoogste hemel.
Zijn macht baserend op het kleinste,
tot aan het grootste.

Als een mens kijkt, van
dichtbij lezend een boek,
of in de verte een bos vol gebladerte.

Als een havik, op grote afstand
een kleine muis als prooi ontdekkend.

Als een kleine kever die door het zand
zijn kleine korrel voedsel vindt.

De Alschepper,
van dichtbij scherp ziend,
van ver af helder ziend.

Wie zal zijn genade verkrijgen,
Als hij zonder ritueel zijn adepten aantrekt.
Als hij zonder geboden, toch geboden schenkt.

Wie zijn genade krijgt,
volgt van godsdienst tot religie,
en vervult al hun eisen.

Wie zijn genade krijgt,
vekrijgt de geliefde positie
in alle heilige religies.

Wie Hem navolgt,
krijgt de herder, de koning,
de genade van de Toevlucht,
de genade van de Schepper,
en het levensoordeel.

Moge de Alschepper zijn genade
schenken, wie hem opmerkt,
wordt door hem opgemerkt.

Zoals een adept zonder relatie,
zonder nageslacht, zonder andere doelen,
door Hem wordt opgemerkt.

Moge hij mijn partner zijn,
Als de missende partner, die
zonder vorm zijn genade op vele
manieren schenkt.

De Alschepper,
voor de adept als man, bij vrouw,
en bij vrouw als man.

De weg die hij beschikt,
is een nauw pad, die door weinigen opgemerkt wordt.

De weg die hij beschikt,
kan door de duisternis soms tot angst leiden.

De weg die hij beschikt,
geen ander vertrouwen anders worden
wegen tot paden van dorens en onkruid.

De weg die hij beschikt,
wie kent zijn paden,
wie kent zijn huis.

De adept die relatie opgeeft,
De adept die kinderwens opgeeft,
Wie zal zijn partner worden,
Wat zullen zijn kinderen zijn.

De adept die een vriendin opgeeft,
Wie zullen zijn vrienden zijn.

De adept, die zijn bloedlijn opgeeft,
Waar zal zijn toekomst zijn.