Relaximage
Navigation Tree Het Licht van Gebed Religie Persoon & Kunst Partner WebsitesEen Hymne aan de Alschepper,

Alschepper,
vertel ons het perfecte offer,
vertel ons hoe we oprecht kunnen zijn,
vertel ons hoe het hogere te bereiken.

Alschepper,
Welke geschenken mogen wij geven,
om in uw gewaarzijn zichtbaar te worden,

Alschepper,
Welk werk en beroep kunnen wij vervullen,
om de toegang tot uw rijk t bereiken.

Alschepper,
Wat is die felbegeerde toegangsbewijs,
voor die Hemel die eeuwig geluk schenkt.

Alschepper,
Welke heldendaden mogen wij verrichten,
om in uw dienst te mogen treden.

Alschepper,
Hoe mogen wij voor u werken,
als de beloning onbepaald blijft.

Alschepper,
als ik in gebed blijf,
en anderen mij haten.

Alschepper,
Als ik iedere dag voor u leef,
en anderen mij minachten.

Alschepper,
Als ik in de ochtend ontwaak,
en mijn levenslijn gevaar loopt,
Wie zal mij dan redden.

Alschepper,
ik vraag u om onderwijzing,
ten einde u te helpen.

Alschepper,
ik vraag u om genade,
immers het gevaar reikt tot de lippen.

Alschepper,
ik vraag om uw aandacht,
immers onzekerheid schenkt zijn angst.

Alschepper,
vele psalmen, stotra's en gedichten,
en ik richt me tot u.

Alschepper,
Zoals een heilig visioen zicht geeft,
op uw hoogstaande naam,
maar erbuiten gevaar voortdurend
aan mijn ogen naderen.

Alschepper,
een huis met religieuze tekens,
noemt men het huis der goden.

Alschepper,
Door uwe kracht, dingen gebeuren,
maar de angst voor schending van normen,
zelfs uw kracht lijkt te verbergen.

Alschepper,
het perfecte offer, iemand zelf kan zijn,
maar perfectie een levensoordeel verreist.

Alschepper,
het perfecte offer, oprecht gebracht,
toegang geeft tot de genade.

Alschepper,
De genade na een levensoordeel gunstig mag zijn,
maar een levensoordeel een nauw pad is,
over een kloof en ravijn,
die twee delen kent.

Alschepper,
de genade van een levensoordeel overleven,
alleen kan door een engel die zijn genade schenkt.
een engel die zelf de genade draagt.

Immers straf is een mogelijk oordeel
Het verliezen van geluk, van gezondheid,
Wat wordt geroemd als prijs voor straf,
het dragen van schade of schande
het verliezen van genade van het licht