Relaximage
Navigation Tree Het Licht van Gebed Religie Persoon & Kunst Partner Websites



Een Hymne aan de Alschepper,

Een hymne aan de Al-Schepper,
beschreven daden zijn geen realiteit.
En ze zullen nooit gebeuren door menselijke tussenkomst.
Ze zijn beschreven om de Alschepper kracht toe te wijzen.
Moge ze geen schade berokkenen.

Een hymne.

Als de maan op de aarde valt,
is voor de hele melkweg een vststaande wet
geschonden. dat zelfs bij hoge wezens onzekerheid geeft.

Als de mens al bang is voor een aardbeving,
en de maan op de aarde als straf voortkomt.

Als de Alschepper, zoals in exodus
een volk of engel moet verdedigen,
is dit een reeks fictieve gebeden.

Moge net als bij elia vuur uit de hemel vallen.
Waardoor steden overal op aarde worden geraakt.

Moge het water overal in bloed veranderen,
en na een tijd zelfs zwart worden.

Moge al het voedsel bitter worden,
en in de buik schade doen.

Moge zoals gisteren brandstof inert,
en vandaag meteen ontvlammen.

Moge woestijnstof, overal neerdalen
en bij contact in brand vliegen,
met brandblaren.

Moge de zwaartekracht drie keer intens worden,
overal en allen de heilgen sparen.

Moge bij aanhouding de zwaartekracht
vijf keer intenser worden.

Moge alle elektra-centrales ook ontploffen.
en alle digitale systemen wereldwijd
een virus krijgen en onwerkzaam worden.

Moge alle wereldleiders vervallen in
zwakzinnigheid.

Bij dreiging van de cia, mogen
al hun kantoren vernietigd worden,
in zeer korte tijd.

Moge iedereen die van de duivel is,
een teken op het voorhoofd krijgen.

Moge iedereen die schuldig is,
een teken op het voorhoofd krijgen.

Moge op aarde de raketschilden
uit zichzelf vuren, en doel vinden.

Als de Alschepper wordt bespot
en geminacht, zo lijkt het kunnen
zoals in exodus deze gebeden stem krijgen.

Zoals een adept zegtt,
de straf komt wel, maar niet op de tijd
dat de adept wil, en ook niet door zijn
tussenkomst.

En bij dreiging als de adept zal sterven,
heeft de Alschepper geen menselijke tussenkomst
meer.

Zoals in religieuze spreekwoord,
red je een mens, red je de wereld.

Zegt men waarom zo veel kwaad door de Alschepper,
Zal iedereen kennen de genade, als hij in
twee uur een wereld in duisternis hult,
hoe groot is zijn hulp als alles goed gaat.