Relaximage
Navigation Tree Het Licht van Gebed Religie Persoon & Kunst Partner WebsitesEen Hymne aan de Alschepper,

Alschepper, moge uw naam heilig zijn.
Alschepper, moge uw koninkrijk en keizerrijk overal heersen.

Alschepper, U als alwetende, alomtegenwoordige,
moge uw naam Alschepper zijn. in mijn mond, in mijn boeken.

Alschepper, Moge u mijn wetenschap verlichten met
uw bewijzen en uw richtingwijzers.

Alschepper, als bron van de hoogste wetenschappen,
voor alle wetenschappers bij vraag verkregen.

Alschepper, uw naam zij in licht gesteld,
als de voetsporen van alle heiligen,
die door aanspraak hun daden samenstellen.

Alschepper, zijn uw daden onzichtbaar
voor iedereen die uw bron niet zichtbaar ziet.

Alschepper, zijn uw intenties te vinden,
voor ieder die het goede zoekt en respect heeft.

Alschepper, zijn uw dagen zo lang als een wezen
of mens die u herkent, erkent.

Alschepper, door diepe dalen heen bereikt
men u als een berg van eeuwig groen.

Alschepper, uw geheime naam doet zich
ontdekken door hen die toegewijd zoeken.

Alschepper, de gebeden die tot uw oren reiken,
verhoort u in onbekende wegen als
de sneeuw die plotseling valt,en die niemand
eerder heeft gezien.

Alschepper, moge u de bescherming bieden,
die u in uw macht voor uw adepten doet gelden.

Alschepper, zoals uw naam in alle tijden en talen
een vorm heeft. een vorm die uitspreekbaar is.

Alschepper, uw bron als een licht van hoge
wijsheid, technologie, en samenleving.

Alschepper, leer mij uw taal spreken,
Leer mij uw wegen kennen om erover te verhalen.

Alschepper, mag ik in voorspoed zijn,
door uw hulp en in dienst van u.

Alschepper, doe het water stromen,
want een droogte heerst.

Alschepper, doe het graan groeien,
immers honger is alom.

Alschepper, moge uw instrumentarium geven,
om het gemak van onze dagen te vullen.

Alschepper, moge wij door u,
van dichtbij tot veraf zien,
als in een ogenblik.

Alschepper, zijn uw dagen
in de onze verweven, dan leven
wij in lengte van dagen.

Alschepper,
de onzekerheid van uw belofte,
doet ons steeds weer toenadering zoeken
tot u, immers een voorspelling
is onbewezen tot zij plaatsvindt.

Alschepper,
Doe mij weten waarom uw gunst
op mijn leven rust, uw genade.

Alschepper,
Onderwijs mij over uw grootte,
en de voorwaarden u te vinden.

Alschepper,
zijn de dagen kort,
schenk ons geluk en genoegen
in de tijd die wij hebben.

Alschepper,
is ons einde nader,
geef ons een gunst
voor toekomstig leven.

Alschepper,
Moge onze bescherming uit u zijn.

Alschepper, moge uw voorspoed
un ons leven komen