Relaximage
Navigation Tree Het Licht van Gebed Religie Persoon & Kunst Partner WebsitesEen Hymne aan de Alschepper,

Een hymne geschreven over het licht.
Het licht van bewustzijn,
het licht van de ziel.

De ziel van de drager,
de ziel van de godheid,
De ziel van het bewuste in de wereld.

Moge de ziel zijn bestemming vinden,
Moge de ziel zijn levenstaak kennen,
Moge de ziel zijn waarde vinden.

Zoals elke religie, godsdienst en levensovertuiging,
een hogere bedoeling geeft in het leven.

Zoals elke religie een binding met een hogere macht geeft,
Zoals elke godsdienst een godheid vindt in gebed en werk.
Zoals een levensovertuiging de ziel zijn waarde schenkt.

De Alschepper die boven de wereld zijn troon heeft,
het blauwe van de hemel als een pij van puur zilver.
Zijn vorm als het licht van de zon, die zich
aan de hemel verbergt.

De Alschepper, die elke religie zijn grenzen, zijn pad
geeft, en de straling als een lichtbron,
de wezens hun paden geeft.

De Alschepper, alle godsdiensten,
uit het verleden met naam en doel,
uit de toekomst een belofte en een weg.

De Alschepper,
door levensovertuiging krijgt
moreel en ethisch gedrag waarde.

De Alschepper,
die als het ware,
de genade van al het bekende,
zijn vorm geeft, zijn waarde schenkt.

De Alschepper,
wie noemt zijn naam,
en kent niet dat zijn naam betekenis draagt.

De Alschepper,
Hij maakt uit het stof de mens,
Hij maakt uit het licht de ziel,
Hij maakt uit water de geest.

De Alschepper
Uit wijsheid schenkt hij
de wereld zijn weg. door de ruimte,
door het stof, en door de hemel.

De Alschepper,
Huldig zijn naam als de ultieme bron,
Huldig zijn naam als het uiteindelijke doel.
Huldig zijn naam als gebedsonderwerp.

Zijn naam geschonken aan alle adepten,
Anderen zeggen naam zonder waarde,
Anderen zeggen zijn functie als slechte geest,
Anderen zeggen zijn bestaan zonder echtheid.
Anderen zeggen keer je tot bekende goden en machten.

Zijn naam is als de zon aan de hemel,
alleen zij die in het licht leven
ontdekken zijn naam, zijn vorm.

De Alschepper,
Wat geboren wordt heeft ouders,
Hij heeft geen ouders en is de ongeborene.

De Alschepper,
Wat ouders heeft krijgt van hen de naam,
De Alschepper, is uit zichzelf bestaand.

De Alschepper,
Wat bestaat kent een vorm en taak,
Wat tot bestaan komt, herkent zichzelf
in de spiegel die door licht zijn vorm krijgt

De Alschepper,
Moge zijn naam bekend zijn
in alle regionen, en wachtend
op de adept die Hem of Haar aanbidt.

De Alschepper,
maakt zijn kostprijs zelf bekend.
maakt zijn aanwezigheid kenbaar.