Relaximage
Navigation Tree Het Licht van Gebed Religie Persoon & Kunst Partner WebsitesHymne over de Alschepper,

In het christendom noemen ze God de Vader,
Zoals God een bijnaam is van de Almacht
in combinatie met Jezus Christus.

In het Hindoeisme hebben ze veel goden
veel godinnen. Allen begiftigd met
een grote macht.

Boven de Almacht,
is geen andere macht verheven.
Zoals in vele heilige boeken staat.
Zowel op aarde als in de hemel.

Boven de Almacht,
is alleen kenbaar door zijn
genade.

Zoals de Almacht boven alles staat,
En de aarde waarop wij lopen,
onze Moeder is. die leven schenkt.

Zoals de Almacht boven ons is,
Zo is de Alschepper de grond van
al het bestaande.

Zoals de Almacht zijn macht gebruikt
om de orde zowel als de chaos in evenwicht
te behouden.

Zoals de Alschepper zijn kracht gebruikt
om al het bestaande aan hun naam te laten
voldoen. ten einde het werkelijke tot
zelfbesef te laten komen.

Zoals de weg naar de Alschepper, over het
pad langs de Almacht gaat, die als een
voetspoor door zand alleeen te zien is
door de zoeker die zijn zoektocht tot
in het eeuwige wil doorzetten.

Zoals de Alschepper, al het bestaande
zijn plaats schenkt, en geen leven zonder
een vonk van zijn genade leeft.

Zoals de Almacht, door zijn orde
in te stappen, onderdeel wordt.
Een plaats in de orde, geeft beide
beperking door wet, regel en gebod.
Maar ook de genade van een levenstaak.

De Almacht,
Schenk de ziel en het leven aan Hem,
En verkrijg de vrede die de ziel wenst.
En verkrijg de taak die het leven beloont.

De Almacht, de eerstgeschapene van
de Alschepper. Zoals wat geschapen wordt,
bij ontstaan zelfbewustzijn krijgt.

De Alschepper die alles tot ontstaan brengt,
en met kracht vasthoudt, alleen al
het bestaande kent.

Moge de Alschepper eeuwig ons ondersteunen,
door de genade en de almacht.