Relaximage
Navigation Tree Het Licht van Gebed Religie Persoon & Kunst Partner Websites
Veel mensen die nog niet zo thuis zijn in religie en godsdienst weten vaak ook niet wat ze kunnen bidden, of welke woorden ze moeten kiezen. Ze kunnen zich afvragen of je wel eerlijk over je gevoelens mag zijn in gebed. Ze twijfelen of er wel een macht is die hen hoort.
Om te bidden heb je alleen een mond nodig, en een beetje wijsheid over wat je leven mist. Heb je vaak twijfels of onzekerheden dan is dat een onderwerp voor gebed. Ben je vaak bang voor mensen of bepaalde dingen.
Of mis je een beetje diepgang in je leven. Alles waar een mens mee zit, of aan problemen heeft is een onderwerp.
Op deze pagina vind je een reeks gebeden, over allerlei onderwerpen. Vind je een bepaald onderwerp interessant, dan is het natuurlijk goed om ook zelf woorden te vinden of te varieren. Ik wens de lezer veel vruchtbaarheid toe met gebed.
Bidden mag natuurlijk overal en altijd. Zo lang je geen mensen schaadt. Immers de normale omgangsregels blijven van kracht.


Al-schepper
Schenk mij uw licht om in mijn leven wijsheid te vinden.

Al-schepper
Schenk mij inzicht in mijn eigen leven.
Schenk mij bescherming
Schenk mij genezing

Al-schepper
Ik vraag u om raad
Ik vraag u om hulp

Al-schepper, zo ik kwaad heb gedaan
Schenk mij straf en boete opdat ik in uw
Koninkrijk weer kan zijn

Al-schepper, Schenk mij uw genade
Ook als ik dreig af te dwalen van uw regels

Al-schepper Ik zou een onderdaan van u willen zijn
Al-schepper
Ik zou burger willen zijn in uw koninkrijk

Al-schepper
een dienaar van u wil ik zijn
Al-schepper
Schenk mij uw genade en bescherming

Al-schepper
Oordeel mij, mijn leven, mijn ziel

Al-schepper
Schenk mij een roeping en taak


Oh Alschepper ik vraag uw invloed in deze wereld,
Zowel in de regering als de hoogste plaatsen in de hierarchie

Oh Alschepper, oordeel onze wereld en schenk ons genade als wij die in uw ogen waard zijn

Oh Alschepper, bescherm onze wereld tegen het kwade. Bescherm onze mensheid.
Oh Alschepper, Bescherm de goeden in onze wereld. En ook de zwakkeren


Al-Schepper,
De ontwerper van deze weblog vraagt u om bescherming, genade en voorspoed
De ontwerper vraagt om een roeping of levenstaak
De ontwerper vraagt om een goed en nuttig leven
De ontwerper vraagt om lezers en boeken die verkocht worden
De ontwerper vraagt om u genade voor deze zaken en uw hulp
De ontwerper vraagt om wijsheid en uw licht in het schrijven van boeken

Al-schepper

Vereerde Alschepper; Gun mij de genade van uw licht.
Gun mijn websites, de ogen die zien, de oren die horen en de ziel die verstaat
Gun mijn boeken, de lezers die zoeken,
de lezers die het goede wensen,
en de lezers die ze kopen
Gun mij de genade dat uw wegen groter zijn dan de mijne,
en mijn acceptatie om ze te aanvaarden.
Ook als mijn wensen maar klein en onbeduidend zijn in licht van uw genade.

Alschepper;
Gun mij uw genade
Gun mij inkomen om te leven en te werken


Alschepper, schenk mij wat u goed voor mij vind en wat u wil geven
Alschepper, Schenk mij uw genade en bescherming
Alschepper, Schenk mij het licht van wijsheid en kennis
Alschepper, Schenk mij vrede en tevredenheid
Alschepper, Schenkt mij voorspoed en welvaart
Alschepper, Werken voor rijkdom en faam, kan ten koste gaan van anderen,
Maar het in gebed tot u wensen is geen eigen belang en
geen werk ten koste van hen die weinig hebben.


Alschepper, uw genade gaat mijn inzicht en wens te boven.
alschepper, leer mij uw licht in mijn leven te aanvaarden zonder eigen belang ermee te wensen.
Alschepper, Schenk mij wat u goed voor mij vind, ook als mijn wil tegenstand biedt.
Alschepper, Schenk uw licht in mijn leven, ook als zij mij verblindt.