Relaximage
Navigation Tree Het Licht van Gebed Religie Persoon & Kunst Partner WebsitesGij zijt Dat BrahmanDat Brahman,
dat boven iedere godheid verheven is.

Dat Brahman,
als de onpersoonlijke hoogste werkelijkheid.

Dat Brahman,
Schiep alle goden en godinnen.

Dat Brahman,
Welke kenmerken bezit hij,
Welke kwaliteiten bezit hij.

Dat Brahman,
Dat eeuwige stabiele dat bestaat.

Dat Brahman,
Dat zijn naam immer behoudt.

Dat Brahman,
gekend door zijn eigen openbaring.

Dat Brahman,
Alles opgeofferd bereikte ik Hem.
Alles geschonken, hoopt ik op Hem.

Dat Brahman,
Door Brahma, de Alschepper bereikte ik het.
Door Gayatri, de Almacht bereikte ik het.
Door de Param Atman, de hoogste ziel bereikte ik het.
Door Krsna, de Hoogste godheid en macht bereikte ik het.
Door Isvara, de Hoogste koning bereikte ik het.
Door de bron volgend, kwam ik bij de bron der bronnen.

Dat Brahman,
alles opgevend, elke wens nietswaardig,
hoopte ik het hoogste, de hoogste wens te bereiken.

Dat Brahman,
alles opzijzetten voor Dat,
om alleen het hoogste te vinden.

Dat Brahman,
men zegt dat zijn eigendom,
ongenaamd ongevormd is.

Dat Brahman,
Wie kent zijn onderdanen,
als de wezens die hem als doel stelden.

Dat Brahman,
De ultieme werkelijkheid,
de werkelijkheid waarin de goden
ontstonden.

Dat Brahman,
Moge wij Hem vinden.

Hem als de persoonlijke aanspreektitel,
Dat als de onpersoonlijke bron,
die het menselijke overstijgt.

Dat schiep alle goden,
en via alle goden bereikte ik Dat.

Dat als hoogste werkelijkheid
Maar door vele lagen van dimensies
kon ik dat alleen kennen door zijn
openbaring.

Dat als hoogste werkelijkheid,
als bron der hoogste goden en godinnen.

Zij zeggen Gij zijt Dat.
Gij als de ziel bent Gij
en Dat is de bron der Goden,
Dat als het Brahman.