Relaximage
Navigation Tree Het Licht van Gebed Religie Persoon & Kunst Partner WebsitesDit Brahman ben ik; Gij zijt Dat


De weg naar de Alschepper.

Veel religies bieden een ingang om het leven
van meer waarde te laten zijn.

Mensen op verschillende punten in hun
leven, krijgen het gevoel dat hun
eigen wensen niet alles geven wat ze hopen

Mensen die zich tot een religie wenden
willen het liefst zonder problemen,
zorgen, pijn en leed zijn.
en bij een religie hopen
ze meer te bereiken dan uit eigen kracht.

Als ze zich dan tot een religie wenden,
krijgen vaak gedragsregels en voorschriften
een leidende rol in hun leven.

De ene religie vindt naastenliefde belangrijk,
zoals het geven aan goede doelen, waaronder armoedigen

De andere vindt meditatie belangrijk,
om in de werkelijkheid een gevoel van eenheid
te krijgen, en ook alles te aanvaarden wat
op het pad komt.

Andere religies zeggen mensen hun wensen
onder die van godheden te stellen
Als het ware dat religie belangrijker is
dan zij zelf.

Een religie belooft ook goede dingen
in ruil voor werk, zoals een hemeltoegang.
Zoals voorspoed of een waardevol leven.

De ene religie zegt iedere gelovige
een roeping te geven,
een andere geeft vrienden,
en belooft een leven zonder al
te erge dingen.

Elke religie kent een godheid om
na te volgen, en bij monde van die
godheid is er meestal in het verleden
een boek te schrift gesteld.

Zo'n boek geeft dan zowel het beginverhaal
van de religie als hoe om te gaan met
veel voorkomende problemen.

Van het ritueel dat zin geeft aan de dag,
tot het gebed of het offer.

In het christendom, is god almachtige
de aanbeden godheid, die ook in nalopers
van het christendom, in andere spelling wordt
aanbeden.

In het hindoeisme is gayatri de vertegenwoordiger
van de almacht, en geeft gebedsdoel en regels in een
door beide gebed tot de almacht en het volgen
van het heilig boek de veda voorop te stellen.

Boven de almacht die ik de eerstgeborene noem,
immers de almacht kent een schepper. de Alschepper.

De Alschepper die als bron van al het bestaande geldt.
En als bron regels kent, zoals bijna wiskundig
de vorm van planten te berekenen is,
en een hele geavanceerde computer
de menselijke vorm kan berekenen met
een meervoudige formule.

De Almacht als eerstgeborene,
als macht boven alles,
reinigt de adept in de mate
dat de bronvorm, de geschapen mens of creatuur
weer een zuiver voorkomen heeft.
Erna kan de almacht de adept aan de Alschepper geven.

In het hindoeisme is de Alschepper brahma,
en erboven staat de onpersoonlijke identiteit
die boven iedere godheid staat.
genoemd Brahman.

Dit Brahman, schiep alle goden,
alle goden schapen de werelden,
waaronder de onze.


Dit Brahman, als onpersoonlijk
heeft ook geen persoonlijke beloftes.

Een zijspoor, de werkelijkheid,
als geldend een dimensie, heeft een aantal
zonder limieten. een dimensie binnen en andere
en niemand kan bevatten waar de top of de bodem is.

Maar vanwege Brahman, als hij die zichzelf genaamd heeft,
openbaart zijn naam en kenmerk waar hij wil.
immers de slimste geest kan hem niet bevatten.
en de hoogste gevoelswezne kan hem niet bevroeden.

Alleen door zijn openbaring en genade,
kunnen wij de opperste bron, de werkelijkheid leren kennen.

Dit Brahman met de eerste vorm uit hem Brahma.
de Alschepper, die door Brahman is voortgebracht.

Dit Brahman, zonder persoon eigenschappen,
toch als een luisterend oor, toch als actief
in handelen.

Dit Brahman dat ook boven iedere religie staat.
immers elke godheid is door hem geschapen.

Zegt men, mijn god is de hoogste,
dan is het begrip van die persoon erop gericht.

Door de loop van levens lang,
leert men het hoogste een hogere vorm toe te dichten.

Zoals in een land, een arbeider zegt,
de burgermeester is het hoogste,
en een secretaris zegt,
de premier is de hoogste,
en een wetenschapper zegt, de koning is de hoogste
en de koning zelf misschien zegt,
de internationale raad is hoger.

In religie is op dezelfde wijze
een onderverdeling van iedereen die
in hun eigen inzicht een bron zien die hoger is
dan henzelf.

Om de godheid te bereiken is voor iedere
religie een oprechte taak.
men kan niet zeggen
god ik vereist door u hoger gebracht
te worden, dan uw eigen vorm of bron.

Zoals de ladder tot aan de hemel reikt,
behoort men iedere stap te zetten.

Zoals een kind op school, niet kan eisen
een hogere klas te krijgen zonder
resultaten.

Dit Brahman,
het is onbekend hoe men bij hem
in zijn huis komt te leven.

Dit Brahman,
iedere stap van devotie
kent een eigenschap, die niet
voorgewend kan worden.

Dit Brahman,
Dit dat alle goden schiep,
ieder wezen is gebonden aan
een godheid die door hem is gegrond.
Maar toch elke godheid kenmerken
heeft om een gelovige of adept
door het leven te leiden.

Dit Brahman,
wordt bereikt door
de zoektocht op hem te richten.

Dit Brahman,
wordt bereikt als men
een gedeelte van de wensen
wil opofferen en in gebed brengt.


Dit Brahman,
Zoals in de boeken beschreven,
maar toch onbekend blijft.


Dit Brahman,
zijn naam door hemzelf gekend wordt.
zijn vorm door hem als inzicht geschonken.
immers zonder naam en vorm, niet door anderen gekend.

Moge dit Brahman,
onze richting bepalen,
onze leiding geven,
ons voorspoed geven.